Bądź świadomym konsumentem!
Pamiętaj, że masz prawa jako konsument!


Misją Inspekcji Handlowej w Szczecinie jest ochrona praw konsumenta i interesów gospodarczych państwa.

Z dniem 1 lipca 2020 r. zagadnienia związane z kontrolą jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zostały przejęte przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie.

Tel. 91 434-56-66

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) dopuszczalne są bezpośrednie wizyty  interesantów,  w szczególności w zakresie pomocy konsumenckiej jednak wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerami podanymi poniżej:

tel. 91 422-52-39, 91 434-07-54

W  trosce o bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników wprowadzamy nadzwyczajne środki ostrożności. W związku z powyższym prosimy o punktualne przychodzenie na wizytę, w miarę możliwości bez osób towarzyszących oraz założenie maseczki ochronnej przed wejściem do Urzędu  (Urząd nie zapewnia rękawiczek jednorazowych).

W dalszym ciągu zachęcamy do kontaktowania się z nami, korzystając przede wszystkim z:

                - informacji telefonicznej;

             - poczty elektronicznej;

                                  - Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
ul. Wielkopolska 45
70-450 Szczecin
(budynek SEC)

tel. 91 422-52-39 / 91 422-52-30
fax. 91 422-54-41

adres ePUAP: /46cpfu48oc/skrytka

e-mail: sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl

Porady konsumenckie

tel. 91 434-07-54

Delegatura w Koszalinie

ul. Andersa 34
75-950 Koszalin
tel. 94 342 82 05
tel./fax. 94 342 62 91

Urząd czynny jest w godz. 7:30 - 15:30

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg na działalność organu oraz jego pracowników, a także w sprawach wniosków konsumentów odbywa się w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 - 15:00.

Wojewódzki Inspektor, jego zastępca lub wyznaczony pracownik, przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie odbywa się w najbliższy dzień powszedni.