Bądź świadomym konsumentem!
Pamiętaj, że masz prawa jako konsument!


Misją Inspekcji Handlowej w Szczecinie jest ochrona praw konsumenta i interesów gospodarczych państwa.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
ul. Wielkopolska 45
70-450 Szczecin
(budynek SEC)

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 listopada 2019 r., dzień 27 grudnia 2019 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej.
W zamian urząd będzie czynny w sobotę dnia 14 grudnia 2019 r. 

Natomiast dnia 24 grudnia 2019 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie będzie czynny do godziny 14:30.


tel. 91 422-52-39 / 91 422-52-30
fax. 91 422-54-41

adres ePUAP: /46cpfu48oc/skrytka

e-mail: sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl

Porady konsumenckie

tel. 91 434-07-54

Delegatura w Koszalinie

ul. Andersa 34
75-950 Koszalin
tel. 94 342 82 05
tel./fax. 94 342 62 91

Urząd czynny jest w godz. 7:30 - 15:30

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg na działalność organu oraz jego pracowników, a także w sprawach wniosków konsumentów odbywa się w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 - 15:00.

Wojewódzki Inspektor, jego zastępca lub wyznaczony pracownik, przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie odbywa się w najbliższy dzień powszedni.